План метадычнай работы на 2019/2020 навучальны год

Мэта метадычнай работы:

Удасканаленне адукацыйнага працэсу праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў.

Задачы метадычнай работы:

1. Павышаць эфектыўнасць адукацыйнага працэсу праз выкарыстанне сучасных адукацыйных, інфармацыйных тэхналогій на кожнай ступені адукацыі.

2. Актывізаваць работу педагагічнага калектыву з вучнямі, якія маюць высокі ўзровень матывацыі навучання.

3. Ствараць умовы, якія забяспечваюць інтэлектуальнае, эмацыянальнае, маральнае, фізічнае і эстэтычнае развіццё асобы для павышэння ўзроўню сацыяльнай сталасці выпускніка.

4. Выяўляць, абагульняць і распаўсюджваць эфектыўны педагагічны вопыт.

5. Прадаўжаць навучанне настаўнікаў методыцы самааналізу і рэфлексійнай дзейнасці,  ацэньванню рэзультатыўнасці  работы.

 

 

 

Напрамак

дзейнасці

Змест  работы

Тэрмін

Адказныя


1


Арганізацыйна

-

метадычнае


забяспячэнне

Аналіз інструктыўна-метадычных пісем

Міністэрства адукацыі па прадметах, праграм

факультатываў, абноўленых праграм па

прадметах на 2019/2020 навуч.год

жнівень


Настаўнікі -

прадметнікі

Афармленне выставы нарматыўна-прававых і

метадычных дакументаў, што рэгулююць дзейнасць устаноў адукацыі ў 2019/2020 навуч. годзе

жнівень


Намеснік

дырэктара

па вуч. рабоце

Індывідуальныя кансультацыі з

настаўнікамі па актуалізацыі зместу

нарматыўна-прававой і метадычнай дакументацыі

жнівень


Намеснік

дырэктара па

вуч. рабоце

Аказанне дапамогі  настаўнікам  у

прымяненні

інфармацыйных

тэхналогій

пастаянна


Настаўнік і

нфарматыкі

Састаўленне  каляндарна-тэматычнага  планавання

па  прадметах, факультатыўных

занятках  згодна  вучэбных  праграм

да 09.09.2019


Настаўнікі

-прадметнікі


Праверка  планаў  работы  МА:

настаўнікаў пачатковых класаў,

класных кіраўнікоў,

школы ўдасканальвання

педагагічнага майстэрства

да 09.09.2019


Намеснік

дырэктара па

вуч. рабоце

Інфармаванне настаўнікаў па выніках  раённых

метадычных  нарад

05.09.2019


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце

Вызначэнне  тэм  па

самаадукацыі

згодна  дыягностыкі

настаўнікаў

верасень


Намеснік д

ырэктара

па вуч.рабоце

2

Інфармацыйна-


метадычнае


суправаджэнне

Знаёмства  настаўнікаў  з нарматыўнымі прававымі

актамі, якія рэгулююць дзейнасць установы

агульнай сярэдняй адукацыі

на працягу года


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце


Знаёмства  педагагічнага калектыву

з  рэкамендацыямі метадычнага  савета

аддзела  па адукацыі

на працягу года


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце

Знаёмства  настаўнікаў  з  матэрыяламі  метадычных

веснікаў аддзела па  адукацыі

на працягу года


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце

Выпуск  метадычнага

весніка:  “Выкарыстанне

ІКТ  у адукацыйным працэсе”

красавік


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце

Правядзенне інструктыўна-метадычных  нарад

1 р. у месяц


Намеснік

дырэктара

па вуч.рабоце

3

Агульна-


школьныя


метадычныя


мерапрыемствы


па рэалізацыі


мэт работы


школы

Адаптацыя вучняў 5 класа

кастрычнікНамеснік

дырэктара

па вуч.рабоце,

кл.кір.5 кл.,

СППС


Пераемнасць

дзіцячага сада і пачатковай

школы ў навучанні дзяцей.

красавік


Намеснік дырэктара

па вуч.рабоце,

кл.кір.4 кл., СППС

Практыкум "Як падрыхтаваць да алімпіяды

адораных дзяцей "

кастрычнік


Намеснік дырэктара

па вуч.рабоце


Тыдзень педагагічнага майстэрства “Урок у

інтэрактыўным рэжыме”

студзень


настаўнікі-прадменік

і

Семінар-практыкум "Самаадукацыйная

метадычная дзейнасць педагога - павіннасць,

прафесійны абавязак ці педагагічная творчасць для

абраных?"

сакавік


настаўнікі-прадменікі.Арганізацыя правядзення прадметных тыдняў:


        тыдзень англійскай мовы


        тыдзень беларускай мовы і літаратуры

лістапад


люты


Намеснік дыр.

па вуч.рабоце,

настаўнікі-прадметнікі


Арганізацыя і правядзенне школьнай

навукова-практычнай канферэнцыі

лістапад


Намеснік дыр.

па вуч.рабоце

4

Дзейнасць


метадычных


фарміраванняў

Арганізацыя правядзення школьных МА: творчая


група настаўнікаў пачатковых класаў


“Сістэма работы над слоўнікавымі словамі як


адзін са шляхоў развіцця мовы і абагачэння


слоўнікавага запасу малодшых школьнікаў на


ўроках беларускай мовы”, МА класных кіраўнікоў,


ШУПМН “Выкарыстанне інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій у адукацыйным


працэсе”

згодна планаў


Кіраўнікі МА


Забеспячэнне  ўдзелу  ў

рабоце    РВМА  членаў

педагагічнага калектыву

згодна планаў


Дырэкцыя школы


Творчыя справаздачы аб рабоце школьных вучэбна-

метадычных аб’яднанняў

май


Кіраўнікі МА, ШПМ


5


Прафесійны


рост і


павышэнне


кваліфікацыі


педагогаў

Азнаямленне з планам-графікам праходжання

курсаў павышэння кваліфікацыі

жнівень


Намеснік дырэктара

па вуч.рабоце


Справаздачы педагогаў па праходжанні курсаў

павышэння кваліфікацыі

на працягу года


Настаўнікі-прадметнікі


Размеркаванне  абавязкаў  паміж  членамі

атэстацыйнай  камісіі

верасень


атэстацыйная  камісія


Азнаямленне  членаў

атэстацыйнай  камісіі  з

іх  абавязкамі

верасень


старшыня

атэст.

камісіі

Разгляд  заяў  аб  атэстацыі

на  вышэйшую,  ІІ  і  І

кваліфікацыйную

катэгорыі

па меры


паступл.


атэстацыйная

камісія


Складанне  графіка

праходжання  атэстацыі

на  вышэйшую,

ІІ  і  І  кваліфікацыйную

катэгорыі

пасля допуску

да атэстацыі


старшыня

атэстацыйнай

камісіі


Індывідуальнае

азнаямленне

атэстуемых  з

патрабаваннямі  да

кваліфікацыйнай

катэгорыі

па  індывід.

плану


атэстацыйная

камісія

Складанне  і  ўзгадненне  з атэстуемымі  праграм


вывучэння  іх  прафесійнайдзейнасці

пасля допуску

да атэстацыі


атэстацыйная

камісія

Узгадненне  з  настаўнікамі,  жадаючымі

Атэставацца   на  І  і

вышэйшую

катэгорыі,   праграм

прадстаўлення  вопыту

работы

згодна

праграм

вывучэння

атэстацыйная

камісія

Зацверджанне  тэкстаў

анкет,  тэстаў  для


субяседавання,

неабходных  для  ацэнкі


прафесійнай  дзейнасці

педагагічных  работнікаў.

кастрычнік


намеснік

дырэктара,

старшыня

атэст.

камісіі

Субяседаванні,

індывідуальныя


кансультацыі  атэстуемых  педагогаў

згодна

праграм

атэстацыйная

камісія

Сістэматызацыя  і

абагульненне  вынікаў


дзейнасці атэстуемых

згодна

раграм

атэстацыйная

камісія

Падрыхтоўка

характарыстык  на


атэстуемых

згодна

праграм

вывучэння

атэстацыйная

камісія

Азнаямленне  атэстуемых  з  характарыстыкамі

згодна

праграм  в

ывучэння

старшыня

атэстацыйнай

камісія

Паседжанне  атэстацыйнай  камісіі

згодна

праграм

вывучэння

атэстацыйная

камісія

Афармленне  рашэння

атэстацыйнай  камісіі

па

графіку

праходж.

атэстацыі


сакратар

атэстацыйнай

камісіі

Справаздача  работы

камісіі  па заканчэнні


навучальнага  года

жнівень


старшыня

атэстацыйнай  к

амісіі

Контакты

223823 Минская область, Любанский район, д.Загалье, ул.Школьная, д.15

zagalye@luban.edu.by


Тел: 8(01794)60846